Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu Slezské Ostravy | 25.11.2018

Přinášíme Vám podrobné informace z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu Slezské Ostravy, které proběhlo 22. 11. 2018 od 15:00 h v sále staré radnice Slezské Ostravy. Zůčastnilo se jej 34 z celkových 35 nově zvolených zastupitelů pro volební období 2018–2022. Jako Vámi zvolení zastupitelé jsme byli u toho. Celý průběh zasedání si můžete detailně prostudovat v přiložené kopii zápisu z jednání ZDE.

Nejdůležitějšími událostmi jednání byla volba nového starosty, místostarostů, členů rady a kontrolního a finančního výboru. Starostou byl zvolen pan Richard Vereš za vítězné hnutí ANO 2011. Za místostarosty byli zvoleni:  Ing. Roman Goryczka (Ostravak), MUDr. Hana Heráková (ODS), Vladimír Lyčka (ANO 2011), Dagmar Macháčková (ANO 2011), Ing. Ivona Vaňková (Ostravak).

Z našeho pohledu je ale neméně důležitá účast našeho hnutí Slezská pro život v 9ti členném kontrolním a finančním výboru obce. Pan Ing. Lubomír Noga, Ph.D., MBA byl zvolen za člena finančního výboru a pan Miroslav Neuwirth za člena kontrolního výboru. Předsedkyně hnutí Slezská pro život, paní Mgr. Iveta Vojtěchovská, byla dokonce zvolena za předsedkyni kontrolního výboru Slezské Ostravy. Máme tak možnost Vás v následujících měsících informovat tzv. „přímo od zdroje“ o práci těchto výborů.