Co byste měli vědět… | 28.01.2020

Co byste měli vědět…

…o KANALIZACI?

Velká část Slezské Ostravy postrádá kanalizaci. V mnoha případech je odtok odpadní vody řešen trativodem, některé domy jsou napojeny na potrubní systém, který však není součástí řádné kanalizace.

Od 1. 1. 2019 jsou všichni občané povinni se o odpadní vodu postarat.
Pokud nejste napojeni na kanalizaci nebo nemáte vlastní čističku odpadních vod (ČOV), musíte pravidelně vybírat odpadní jímky a doklady uchovávat. Tyto doklady musí být předloženy na vyžádání příslušného úřadu, který bude dodržování zákona kontrolovat. V případě porušení zákona hrozí domácnostem pokuta, která může činit v případě fyzické osoby až 50 000,- Kč, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000,- Kč.

V poslední době se intenzivně pracuje na dostavbě „sběrače B“. Více na: https://fajnova.cz/projekt/sberac-b-radvanic. Tento projekt je zcela logicky prioritou, díky které budou některé oblasti Slezské Ostravy napojeny na kanalizační síť. Jsou však i oblasti, které si na kanalizaci budou muset ještě nějakou dobu počkat. V takovém případě nezbývá než pravidelně vybírat jímku nebo si postavit vlastní čističku.

Hnutí Slezská pro život se touto problematikou v poslední době velmi intenzivně zabývá. Připravili jsme pro vás návod, jak můžete zjistit, které řešení je pro vás nejvhodnější.

1. Vlastníte-li funkční čističku odpadních vod, máte problém vyřešen.

2. Pokud jste napojeni na odpadní potrubí, přesvědčte se, zda se jedná o funkční kanalizaci. V případě, že jde jen o staré potrubí, které často ústí do přírody, je potřeba tento problém okamžitě řešit formou vybudování uzavřené jímky nebo čističky odpadních vod.

3. Máte-li žumpu s přepadem, jste povinni ji utěsnit a pravidelně vybírat. Doklady je potřeba uchovávat pro případnou kontrolu. Trativody již nejsou povoleny!!! Množství odpadní vody musí odpovídat množství vody, kterou odeberete z vodního řádu. Pokud do žumpy ústí i potrubí s dešťovou vodou, množství odpadní vody se zvětší.

4. Máte-li odpadní vody odváděny ze svého septiku/žumpy přepadem v místě, kde není plnohodnotná kanalizační síť, ale přesto platíte OVaKu stočné, pak by měl problém s nedostatečnou likvidací odpadní vody řešit příjemce stočného.

5. Pokud nemáte ČOV, nejste napojeni na řádnou kanalizaci nebo nechcete investovat do nákladného vybírání jímky, zjistěte si, kdy je ve vaší části obce plánována výstavba kanalizace. V případě, že tomu tak v nejbližších letech nebude, je pro vás nejlepším řešením nechat si postavit ČOV. Ani ta se však všude postavit nedá. Záleží na kvalitě vsaku půdy.

Informace o budoucí výstavbě kanalizace ve vaší části obce získáte zde: info@ovak.cz.

O možnostech výstavby čističky odpadních vod se můžete informovat na Magistrátě města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí: 599 442 307.