Slezská pro život kontinuálně pomáhá seniorům | 18.03.2020
Pomáháme zdarma starším lidem s nákupem potravin a léků a to nejen v souvislosti s výskytem koronaviru. Postupně rozšiřujeme okruh lidí, kteří projevili zájem o naše služby. Bez vzájemné pomoci by se v našem světě žilo hůře. Podporu seniorů považujeme za naši vlastní formu pomoci všem zdravotníkům a sestřičkám, kteří jsou v této době v první linii.