Podporujeme záchranáře ve Slezské Ostravě | 11.04.2020

Na Velký pátek jeli zástupci Slezské pro život navštívit záchranáře, kteří mají svou základnu ve Slezské Ostravě na ulici Československé armády. Chtěli jsme jim poděkovat za jejich obětavou a náročnou práci. Každý den sedají do auta a spěchají na pomoc lidem, kteří je potřebují. Zvláště v těchto dnech, kdy my všichni zůstáváme doma, abychom se pokud možno vyhnuli nákaze, oni vyjíždějí k nemocným a zraněným bez ohledu na možná rizika.
Těmto obětavým záchranářům děkujeme a přejeme krásné, a pokud možno klidné Velikonoce