ČLENSKÁ SCHŮZE 2021 | 09.11.2021

V úterý 9. 11. 2021 proběhla v restauraci Beseda v Ostravě - Heřmanicích pravidelná členská schůze našeho hnutí.

Schůzi zahájil Lubomír Noga, předseda hnutí a výkonného výboru. Byla přednesena zpráva výboru o činnosti, shrnutí aktivit, zpráva kontrolní a smírčí komise, schválení výroční zprávy o hospodaření hnutí za rok 2020 a také byl schválen rozpočet a členské příspěvky na rok 2022.

S ohledem na rezignaci některých členů na své funkce jsme zvolili nového člena výboru a člena kontrolní a smírčí komise a dle nových stanov i tři náhradníky.

Iveta Vojtěchovská, jako bývalá předsedkyně hnutí, prezentovala informace o činnosti hnutí do června 2021. Prezentaci vize hnutí a voleb 2022 představil Lubomír Noga.

Výbor byl pověřen konkrétními úkoly pro následující období.