Jen krátké připomenutí, jak pracujeme na radnici i mimo ni.

Naši 4 zastupitelé se pravidelně účastní zasedání zastupitelstva, které se v běžném roce koná s výjimkou prázdnin téměř každý měsíc. Dva dny před zastupitelstvem probíhá přípravný seminář, kde se zastupitelé mohou vyjádřit k materiálům, které obdrželi s týdenním předstihem. Tyto materiály prošly Radou a větší část z nich i příslušnými komisemi či finančním výborem, které mají poradní charakter. Máme zastoupení ve všech komisích i výborech (finančním a kontrolním).

Prostřednictvím našich členů, kteří jsou v jednotlivých komisích, můžeme předkládat k diskuzi jednotlivé podněty občanů. V průběhu přípravného semináře na zastupitelstvo se pak můžeme k některým materiálům vyjadřovat.

Ze schůzí Rady a Zastupitelstva jsou pořizovány zápisy (v případě Zastupitelstva i záznam), které můžete najít na stránkách obce. Ne vždy jsou však všechny zápisy srozumitelné, takže pokud byste potřebovali nahlédnout do probraných materiálů či něco si nechat vysvětlit, můžete se na nás kdykoli obrátit. Materiály archivujeme v tištěné podobě.

Slezská pro život

Věnujeme se podnětům občanů, kteří se na nás obrátí, a snažíme se upozorňovat na to, co nás na Slezské trápí. Komunikujeme se starostou, se kterým míváme pravidelné schůzky stejně jako s některými místostarosty, pod které spadají dané podněty. Setkáváme se s úředníky i zastupiteli z Magistrátu či s jinými subjekty, které mohou s některými problémy pomoci. V minulosti jsme se obrátili i na senátory, k čemuž se v blízké budoucnosti opět chystáme.

Slezská pro život vám cestu neopraví, ale uděláme maximum pro to, aby se o vašem problému na radnici vědělo a aby se v případě, že je to jen trochu možné, začal řešit. Konkrétnější obrázek o výsledcích naší práce si můžete udělat po přečtení podnětů, kterým jsme se věnovali.

Slezská pro život