Zde předkládáme seznam podnětů, které společně řešíme. V případě, že máte nové podněty k řešení, budeme za ně rádi. Pro vložení podnětu využijte náš kontaktní formulář. Toto je skvělá cesta jak upozornit na nedostatky v naši obci, protože nám záleží na tom jak se ve Slezské Ostravě bude žít.

NOVÝ PODNĚT seznam aktuálních podnětů
Terminál

Jedním z největších problémů, který jsme zatím řešili, bylo uhelné překladiště v Heřmanicích, mající negativní vliv na životní prostředí nejen v místě, kde se nachází, ale velmi výrazně ovlivňující také ovzduší v okolních rezidenčních zónách, mezi které patří např. Muglinov.

Více zde >

Terminál
 
Problémové lokality a boj proti obchodu s chudobou

Reálná hrozba vzniku dalších problémových lokalit byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli stát se aktivními občany. Boj proti obchodu s chudobou je běh na dlouhou trať, ale my jsme se přesvědčili, že i zde se dá najít cesta.

Více zde >

Problémové lokality a boj proti obchodu s chudobou
 
Spoluúčast občanů na nových projektech

Často se stává, že o nových projektech ve svém bydlišti se obyvatelé dozvídají až ve chvíli, kdy dochází k samotné realizaci nebo když je už hotov projekt, do kterého byla investována velká částka, takže jakákoli změna či úprava by byla velice nákladná.

Více zde >

Spoluúčast občanů na nových projektech
 
Parkoviště u ZOO

Dalším podnětem, kterému se věnujeme, je řešení parkování u ZOO. Toto je jeden z nejpalčivějších problémů v této lokalitě. Každým rokem dochází v oblasti Michálkovické ulice k velkým zácpám, které komplikují život nejen místním lidem, ale také řidičům, kteří projíždějí.

Více zde >

Parkoviště u ZOO
 
Chodníky

Slezská Ostrava 112 km chodníků existujících, které je velmi náročné udržovat. Jsou však stále komunikace, které chodníky postrádají úplně, přestože je na nich velký pohyb jak aut, tak chodců. Z těch nejnaléhavějších případů můžeme zmínit ulici Na Jánské, která slouží jako tranzit pro nákladní dopravu mezi Hranečníkem a ulicí Michálkovickou.

Více zde >

Chodníky
 
Krematorium

Problematiku nedostatečného spalování a vypouštění tmavého kouře do okolí řeší obyvatelé v sousedství centrálního hřbitova již dlouho. Před 2 lety byla jejich stížnost vyhodnocena magistrátem jako opodstatněná.

Více zde >

Krematorium
 
Havárie ČOV – Najzarova ulice v Heřmanicích

Na tuto havárii jsme byli upozorněni obyvateli, kteří bydlí v sousedství. V této oblasti docházelo opakovaně k ucpání propustku, který se nachází na místním potoce.

Více zde >

Havárie ČOV – Najzarova ulice v Heřmanicích
 
Kanalizace ve Slezské Ostravě

Touto problematikou se intenzivně zabýváme, protože situace s kanalizací ve Slezské Ostravě je velmi neutěšená. V minulosti se do kanalizační sítě v této části Ostravy příliš neinvestovalo a tak v převážné většině obvodu fungující kanalizace chybí úplně.

Více zde >

Kanalizace ve Slezské Ostravě
 
Oprava ulic

Jak jsme již několikrát zdůraznili, Slezská pro život vám ulici opravit nemůže. Co ale můžeme udělat, je upozornit na místa, kde je oprava nezbytná, ať už v rámci komisí, v nichž máme své členy, ale také komunikací s vedením radnice či úředníky, kteří mají opravy na starosti.

Více zde >

Oprava ulic
 
Napojení kanalizace na Zvěřině

Na ulici Zvěřinská se bude stavět kanalizace, která se má napojit na hlavní sběrač B. Krátké uličky, které na ulici Zvěřinskou navazují (Podílní, Adamcová, atd.) by tedy z logiky věci měly být napojeny na kanalizaci také. Pan starosta přislíbil, že zažádá o vypracování projektu.

Více zde >

Napojení kanalizace na Zvěřině
 
Hromadný svoz

Některé obce provozují hromadný svoz – jde o službu dodavatelů jako je např. OVaK, při které vyjde výběr žumpy levněji než při běžném vývozu.

Více zde >

Hromadný svoz
 
Vyplavení kanálu u rybníků na Michálce

Po velkých deštích došlo k tomu, že přetekl kanál nad Michalskými rybníky. Na povrch se dostalo velké množství odpadu včetně mrtvých krys.

Více zde >

Vyplavení kanálu u rybníků na Michálce
 
Kruhový objezd na Hladnově

Poté, co byl tento kruhový objezd nově osázen, jsme s napětím čekali, jestli z obrovské vrstvy kamení něco vyroste. Jarní cibuloviny si cestu našly a vypadalo to opravdu nádherně.

Více zde >

Kruhový objezd na Hladnově
 
Mobilní rozhlas

V roce 2020 se spustil takzvaný „Mobilní rozhlas“. Občané, kteří se do tohoto systému přihlásí, dostávají informace o dění ve Slezské Ostravě formou SMS zpráv. Tuto aktivitu radnice velmi chválíme.

Více zde >

Mobilní rozhlas
 
Drobné podněty občanů

Občané Slezské Ostravy a naši sousedé se na nás často obrací s nejrůznějšími žádostmi o pomoc. A tak jsme mimo jiné řešili žádosti o změny územního plánu nové výstavby v Heřmanicích, parkování v některých částech Heřmanic či na Salmovci, zjišťovali informace o možném prodeji pozemků, výsadbu i kácení stromů, pomohli jsme zařídit pronájem pozemku spolku rybářů, řešili lavičku na zastávce hromadné dopravy, osvětlení na ulici Zvěřinská….

Více zde >

Drobné podněty občanů
 
Krádeže v oblasti Zvěřiny, Salmy a Salmovce

V březnu 2020 začalo docházet v těchto oblastech ke krádežím na zahrádkách a v kůlnách. Zloději nebyli chyceni a k občasným krádežím stále ještě dochází.

Více zde >

Krádeže v oblasti Zvěřiny, Salmy a Salmovce
 
Dopravní zrcadlo

Reagovali jsme na podnět občanů, kteří upozorňovali na nepřehlednost křižovatky Lihovarská – Šenovská, kde bývá hlavně v ranních hodinách velký pohyb nákladních vozidel. Tuto záležitost jsme řešili se Správou silnic a dálnic.

Více zde >

Dopravní zrcadlo
 
Závora u ulic Těšínská - Zvěřinská

Na lesní cestě poblíž terminálu Hranečník, která byla využívána jako skládka, se po několikaletém úsilí místních obyvatel, ke kterým se přidalo i hnutí Slezská pro život, konečně objevila závora.

Více zde >

Závora u ulic Těšínská - Zvěřinská
 
Naše aktivity

Více naleznete zde

Více zde >

Naše aktivity