Oprava ulic

Jak jsme již několikrát zdůraznili, Slezská pro život vám ulici opravit nemůže. Co ale můžeme udělat, je upozornit na místa, kde je oprava nezbytná, ať už v rámci komisí, v nichž máme své členy, ale také komunikací s vedením radnice či úředníky, kteří mají opravy na starosti. A tak po ulici Na Srázu, Střelná a Skladní, přišla také řada na ulici Podílní, která byla v zoufalém stavu. Kromě obce komunikujeme také s Ostravskými Komunikacemi a tak se po dlouhé době, kdy jsme upozorňovali na tento problém, podařilo opravit část ulice Na Jánské v místech, kde se nachází hydranty. Při velkém pohybu převážně nákladních aut, která tudy projíždějí, docházelo k velkému hluku, protože díry v povrchu silnice byly velké.

V blízké budoucnosti se chystá oprava ulice Špitální, kde se nachází potrubí s pitnou vodou, o kterém se můžete dočíst v článku „Příběh jedné vodovodní trubky“. Neustále upozorňujeme obec, aby nezahájila opravu ještě před výměnou trubky samotné, aby se nově položený povrch nemusel znovu kopat, jak už to v mnoha případech bylo.

Koordinace výstavby a oprav mezi jednotlivými subjekty není ideální, jak nám obě strany souhlasně potvrdily.

Několikrát jsme také upozorňovali na stržený povrch vozovky u hradu (bylo to v první polovině tohoto roku), kdy jsme byli svědky kolize aut. Povrch byl posléze opraven. Jistě to bylo v plánu, ale mohlo to být uděláno dříve.

Po dokončení estakády nad Kamencem se chystá oprava další části této vozovky. Posupně se má opravit i ulice Michálkovická vedoucí od kruhového objezdu kolem ZOO. A tady se před odbočkou do Heřmanic nachází velmi nebezpečný přechod pro chodce, který nesplňuje současné platné normy. Již od začátku roku 2020 upozorňujeme na tuto situaci jak radní z našeho obvodu, tak Ostravské Komunikace, které budou cestu opravovat, protože spadá pod Kraj.

Navrhovali jsme posunutí přechodu na přehlednější místo nebo jeho zvýraznění a osvětlení. Po několika jednáních jsme dostali odpověď, že podle Inspektorátu Policie ČR je přechod v pořádku a přesouvat se nebude. Navzdory tomu na něm v roce 2020 opět došlo k nehodám se zraněním. Budeme nadále usilovat alespoň o to, aby byl viditelnější.

Oprava ulic