Napojení kanalizace na Zvěřině

Na ulici Zvěřinská se bude stavět kanalizace, která se má napojit na hlavní sběrač B. Krátké uličky, které na ulici Zvěřinskou navazují (Podílní, Adamcová, atd.) by tedy z logiky věci měly být napojeny na kanalizaci také. Pan starosta přislíbil, že zažádá o vypracování projektu. Vzhledem k tomu, že se o každý podnět dlouhodobě zajímáme, oslovili jsme zástupce OVaKu. Bylo nám vysvětleno, že v tomto případě to nebude tak jednoduché, protože musí nejprve proběhnout pasportizace staré odpadní sítě, a o tu dosud nikdo nezažádal. Může to znamenat odložení výstavby kanalizace i o 10 let a více. Z tohoto důvodu jsme tedy požádali obec, zda by mohla být pasportizace provedena. Zatím čekáme na odpověď.

Napojení kanalizace na Zvěřině