Vyplavení kanálu u rybníků na Michálce

Po velkých deštích došlo k tomu, že přetekl kanál nad Michalskými rybníky. Na povrch se dostalo velké množství odpadu včetně mrtvých krys. Vzhledem k tomu, že na kanál jsou napojeny místní podniky, vznikla obava, že může dojít ke kontaminaci rybníků, v nichž se chovají ryby. Záležitost jsme řešili s OVaKem. Odpověď naleznete zde.

Vyplavení kanálu u rybníků na Michálce