Drobné podněty občanů

Občané Slezské Ostravy a naši sousedé se na nás často obrací s nejrůznějšími žádostmi o pomoc. A tak jsme mimo jiné řešili žádosti o změny územního plánu nové výstavby v Heřmanicích, parkování v některých částech Heřmanic či na Salmovci, zjišťovali informace o možném prodeji pozemků, výsadbu i kácení stromů, pomohli jsme zařídit pronájem pozemku spolku rybářů, řešili lavičku na zastávce hromadné dopravy, osvětlení na ulici Zvěřinská…. Jako zastupitelé máme přístup k informacím a podnětům se opakovaně věnujeme a sledujeme jejich vývoj. Je však také velmi důležité, aby byli aktivní i samotní obyvatelé Slezské Ostravy. Společně pak můžeme mnohé podněty dotáhnout do konce.

Drobné podněty občanů