Závora u ulic Těšínská - Zvěřinská

Na lesní cestě poblíž terminálu Hranečník, která byla využívána jako skládka, se po několikaletém úsilí místních obyvatel, ke kterým se přidalo i hnutí Slezská pro život, konečně objevila závora. Velké díky patří tentokrát nejen úředníkům, kteří se o její instalaci zasloužili, ale také Vendulce, příslušnici policie, která měla v té době na starosti tento okrsek.

Závora u ulic Těšínská - Zvěřinská