Terminál

Jedním z největších problémů, který jsme zatím řešili, bylo uhelné překladiště v Heřmanicích, mající negativní vliv na životní prostředí nejen v místě, kde se nachází, ale velmi výrazně ovlivňující také ovzduší v okolních rezidenčních zónách, mezi které patří např. Muglinov. Další negativní dopad má také doprava s tímto překladištěm spojená. Jedna z tras, po které se uhlí v nákladních autech přepravuje, vede přímo středem sídliště Kamenec.

Slezská pro život sepsala proti překladišti petici, iniciovala setkání se zastupiteli obce, magistrátu i Kraje a oslovila televizní štáby, které o této problematice natáčely. Na základě spolupráce s jinými subjekty a médii vyšlo o Terminálu několik článků v místním tisku (vše naleznete na našich webových stránkách www.slezska-pro-zivot.cz). Oslovili jsme reportéry pořadu „Nedej se“ a ti o problematice Terminálu natočili reportáž: Nedej se! Černá hora v Ostravě.

Díky přehodnocení situace ze strany vedení Slezské Ostravy, Magistrátu a nakonec i Krajského úřadu se na základě jejich spolupráce přijala opatření proti vzniku podobných překladišť na území celé Ostravy.

Terminál