Problémové lokality a boj proti obchodu s chudobou

Reálná hrozba vzniku dalších problémových lokalit byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli stát se aktivními občany. Boj proti obchodu s chudobou je běh na dlouhou trať, ale my jsme se přesvědčili, že i zde se dá najít cesta. Obrací se na nás stále více občanů, kteří žijí v problémových lokalitách nebo v jejich sousedství. Jsme přesvědčeni, že vedení obce by mělo těmto lidem naslouchat a hledat cestu pro komunikaci s majiteli bytových domů, jejichž okolí je sužováno nepřizpůsobivými občany a jejich aktivitami. Blíže si o tom můžete přečíst v článcích na našich webových stránkách.

Problémové lokality a boj proti obchodu s chudobou