Spoluúčast občanů na nových projektech

Často se stává, že o nových projektech ve svém bydlišti se obyvatelé dozvídají až ve chvíli, kdy dochází k samotné realizaci nebo když je už hotov projekt, do kterého byla investována velká částka, takže jakákoli změna či úprava by byla velice nákladná. Odpovědí na překvapené reakce lidí je pak to, že měli sledovat průběh schůze místního zastupitelstva či úřední desku. Zastáváme názor, že by obyvatelé měli být zapojeni do nových projektů ve svém okolí, protože to budou právě oni, na koho takovéto projekty budou mít největší dopad (ať už pozitivní či negativní). Jsme proto moc rádi, že v případě parku na ulici Kepkova poblíž ZOO nebo parkoviště před kostelem v Heřmanicích, proběhl na internetu průzkum mínění místních obyvatel. Tohoto průzkumu se však nemohli účastnit všichni obyvatelé, protože probíhal on-line a pro mnoho starších lidí je tento způsob komunikace problematický. Navíc je stále ještě dost lidí, kteří v době sběru dat o této aktivitě nevěděli. Byli bychom rádi, kdyby měli obyvatelé dané oblasti možnost nahlédnout do předběžného návrhu projektu a měli možnost se k tomu vyjádřit. Je více než pravděpodobné, že představy o parku či parkovišti před kostelem se mohou různit, ale pokud lidem na okolí jejich ulic a domů záleží, určitě budou otevřeni kompromisu. Proto bychom byli rádi, kdyby ve výše zmíněných případech i v projektech budoucích město udělalo ještě jedno setkání s obyvateli dané oblasti, seznámilo je s připravovanými projekty podrobněji a dalo jim prostor na projektech se podílet.

Spoluúčast občanů na nových projektech