Chodníky

Slezská Ostrava 112 km chodníků existujících, které je velmi náročné udržovat. Jsou však stále komunikace, které chodníky postrádají úplně, přestože je na nich velký pohyb jak aut, tak chodců. Z těch nejnaléhavějších případů můžeme zmínit ulici Na Jánské, která slouží jako tranzit pro nákladní dopravu mezi Hranečníkem a ulicí Michálkovickou. Vzhledem k šířce vozovky je chodník jediným bezpečným řešením pro chodce v této obydlené zóně a obyvatelé za něj bojují mnoho let. Pro Slezskou pro život je jeho výstavba jednou z priorit, za které se v průběhu svého působení zasazuje. Vypadá to, že se začíná blýskat na lepší časy. Obec vyslyšela volání občanů, začala jednat s vlastníky pozemků o odprodeji a zadala projekt, který by měl být vypracován v příštím roce. Výstavba bude probíhat na etapy. První dvě by měly být dokončeny přibližně v roce 2022.

Druhým chybějícím chodníkem, na který neustále upozorňujeme, je chodník na ulici Na Najmanské. Jde o ulici vedoucí kolem haldy Ema a Ústředního hřbitova. I zde bývá velký pohyb osob, zvláště v letních měsících, kdy se Ema stává cílem turistů. Také bychom byli rádi, kdyby tudy vedla cyklostezka, která by propojila ZOO s oblastí kolem hradu. Dostali jsme odpověď, že zatím na tyto projekty peníze nejsou. Šance by byla využít v budoucnu některého z dotačních programů. Nicméně by bylo dobré, aby obec alespoň výhledově s chodníkem v této části počítala. Jako náhradní alternativu jsme navrhovali odklonění spoje 97, který by alespoň 2x denně projel touto ulicí směrem k Hradu a pak na Hranečník. Tím by se umožnil přístup ke hřbitovu ze strany od ZOO. V upozorňování na řešení tohoto problému budeme i nadále pokračovat.

Chodníky