piktogram_1

Budeme usilovat o to, aby městská část Slezská Ostrava zůstala převážně rezidenční čtvrtí, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální skupiny.

piktogram_2

Budeme ovlivňovat strategii bezpečnosti. Omezíme obchod s chudobou a zabráníme vzniku sociálně problematických lokalit.

piktogram_3

Chceme prosadit větší využívání dotačních titulů pro rozvoj naší městské části. Podpoříme podnikání a vznik nových pracovních příležitostí.

piktogram_4

Chceme „otevřenou radnici“, tedy zlepšení informovanosti občanů, zlepšení komunikace s magistrátem a celkové omezení byrokracie.

piktogram_5

Chceme, aby občané byli na svoji čtvrť hrdí a považovali ji za správný domov nejen pro sebe, ale i pro své děti. Domov, ve kterém mohou spokojeně žít a aktivně se podílet na jeho rozvoji.

piktogram_6

Zasadíme se o vznik dalších rezidenčních domů pro seniory a budeme usilovat o celkové zkvalitnění péče o starší občany v naší lokalitě.

piktogram_7

Budeme se věnovat strategii volnočasových aktivit. Podpoříme vznik nových dětských hřišť, zón sportu a odpočinku a zasadíme se o vybudování bezpečných cyklostezek.

piktogram_8

Zaměříme se na účelné využití rozpočtu pro zlepšení infrastruktury, jako je například výstavba a údržba chodníků, cest a veřejného osvětlení.